De Praktijk

Tandprothetische Praktijk Jac. Oudijk is al meer dan 20 jaar gevestigd op de Prins Bernhardlaan in Waddinxveen.
De tandprothetische werkzaamheden worden uitgevoerd door:

Belangrijk

Voor de vervaardiging van de volledige prothese op de tandeloze kaak is geen verwijsbrief van de tandarts nodig.Voor de vervaardiging van de partiële prothese, immediaatprothese en de implantaatprothese werken wij wel met een verwijsbrief.

Nazorg

Nazorg en garantie zijn voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij geven één jaar garantie en eventuele aanpassingen achteraf (bijv. pijnplekken) lossen wij kosteloos voor u op.
Wij zijn aangesloten bij de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Voor u een extra zekerheid aangezien deze organisatie een geschillencommisie kent.

Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten van uw uitneembare gebitsprothese. Daarvoor is de tandprotheticus niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid. Het beroep tandprotheticus is sinds 1989 een wettelijk beschermde beroepstitel, waardoor niet iedereen zich zomaar "tandprotheticus" kan noemen.
Het beroep valt onder de wet Beroepen Individuele gezondheiszorg (BIG). Het verschil tussen een tandarts en een tandprotheticus is dat de tandarts de gebitsprothese alleen aanmeet en dan de prothese laat vervaardigen door een tandtechnisch laboratorium. De tandprotheticus werkt vanaf uw eerste bezoek tot en met het afleveren geheel zelfstandig aan uw gebitsprothese.