Vergoedingen

Kunstgebit

De volledige prothese

Voor een nieuwe volledige prothese geldt dat 75% wordt vergoed vanuit de basisverzekering, het opvullen en repareren van een volledige prothese wordt 90% vergoed.

De kosten van de implantaatprothese

De kosten van de implantaatprothese worden vergoed vanuit de basisverzekering- met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage. Belangrijk is dat er geen eigen gebitselementen meer in de kaak aanwezig zijn.

De gedeeltelijke prothese

Behandelingen die betrekkingen hebben op de gedeeltelijke prothese worden alleen vergoed als u een aanvullende (tandarts)verzekering heeft. Let op, deze aanvullende verzekeringen vergoeden vaak maar een deel, er zijn daarin nogal wat variaties.

Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen verschillen in vergoedingen voorkomen. Het is om die reden raadzaam uw polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Met veel zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt over de tarieven. Vaak kunnen wij de prothesekosten direct voor u bij uw verzekeraar declareren, maar de verzekering verhaalt bij u het onverzekerde deel.