Partiële/ Frameprothese

Kunstgebit
Als er nog gedeeltelijk eigen tanden en kiezen in de kaakwallen aanwezig zijn kan vaak voor de ontbrekende elementen een parti&le prothese worden vervaardigd. Daar zijn twee mogelijkheden voor:

Kunstgebit
De vervaardiging van de partiële prothese gebeurt in nauw overleg met uw tandarts. Door de nog aanwezige eigen tanden en kiezen is overleg met uw tandarts belangrijk. Vaak kunnen de nog aanwezige eigen elementen als houvast of steun dienen. Bij zwakkere eigen elementen of zwak tandvlees maken we andere keuzes bij de vervaardiging.