De Implantaatprothese

Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot. Dit kan klachten veroorzaken. Bij een controlebezoek kan uw tandprotheticus beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is.
Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee gevallen geen sprake is, dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar de tandarts-implantoloog of kaakchirurg.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een schroef die is gemaakt van titanium en wordt niet afgestoten door het lichaam. Het volstaat om voor het dragen van de prothese 2 of soms 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt houvast aan het kunstgebit. Meestal worden implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.
Kunstgebit
Wanneer de implantaten geplaatst zijn zal de implantoloog de tandprotheticus inlichten over de stand van zaken en u terugverwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken.